wtorek, 24 lipca 2012

Prokuratura nie zawsze ustala dane osoby szkalującej w sieci. Inaczej potraktowała ministra a inaczej starostę

Rzeczpospolita z 24.07.2012 r. pisze o bardzo niejednolitej praktyce organów ścigania w tym w szczególności prokuratury w sytuacji gdy zachodzi konieczność ustalenia danych osoby popełniającej przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. Nasza kancelaria w podobnych sytuacjach uzyskiwała dane sprawcy zniesławienia lub znieważenia niezbędne do skutecznego dochodzenia sprawiedliwości przez pokrzywdzonego przed sądem karnym lub cywilnym. Jednak jak pokazuje praktyka nie zawsze tak się dzieje.

W takiej sytuacji jak opisana w artykule Rzeczpospolitej aby pokrzywdzony mógł dochodzić sprawiedliwości powinien mieć możliwość ustalenia z pomocą Policji czy Prokuratury danych osobowych sprawcy nieznanych nieznanych mu. Niemniej prokuratorzy jak pisze Rzeczpospolita ustalili IP komputerów, z których obrażano na forach ministra. Ale sprawę starosty z Limanowej od razu skierowali do sądu bez ustalenia IP osoby która go notorycznie szkalowała.

Na lokalnym forum internetowym Limanowej regularnie ukazywały się wpisy szkalujące miejscowego starostę Jana Puchałę. Złożył on zawiadomienie do prokuratury w sprawie pomawiania go jako funkcjonariusza publicznego.

Śledczy z Limanowej od razu skierowali sprawę do sądu.

– To sprawa z oskarżenia prywatnego – tłumaczy Janina Tomasik, szefowa limanowskiej prokuratury.

Sąd kazał staroście, by sam ustalił dane IP i nazwiska osób, które go szkalują w sieci. A takich danych operatorzy podać mu nie chcą a powinna to zrobić prokuratura lub Policja.

Starosta i jego pełnomocnik mec. Monika Brzozowska nie zgadzają się z prokuraturą. Skierowali oni w tym zakresie pismo do prokuratora generalnego.
Powołała się ona na przypadek Stołecznej Prokuratury Okręgowej która podobną sprawę umorzyła, ale wcześniej ustaliła dane IP komputerów osób, które obrażały ministra Sikorskiego.

Więcej w artykule Rzeczpospolitej http://prawo.rp.pl/artykul/757713,917935-Naruszenie-dobr-w-Internecie--kto-ma-ustalic-IP-komputera.html


oraz w naszej kancelarii

http://www.radcaprawnytarapata-krakow.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz